KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Lisola Tekstil Dış Ticaret Limited Şirketi (“The Handloom” veya “Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında istisnaya tabi olan hallerin haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz;

Kanun ve The Handloom politikaları kapsamında düzenlenmiş olan ilgili hükümlerde belirtildiği üzere; Kişisel Verilerinizin, işlenmelerini gerektiren ve aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde, bu amaçlarla bağlantılı olarak sınırlı ve ölçülü bir şekilde işleneceği, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurumları ile kuruluşları ile paylaşılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda, iş bu metinde bahsedilen amaçlar dâhilinde yurtiçinde veya yurt dışında bulunan The Handloom’un hissedarlarına, iş ortaklarına, tedarikçilerine ve/veya üçüncü kişilere aşağıda belirtilen nedenlerle aktarılacağını bildiririz.

 • The Handloom'un web sitesinde Müşteri kaydının açılması, kullanıcı adı oluşturulması, güncellenmesi,
 • Kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması,
 • The Handloom tarafından Müşteri’ye ait faturanın (e-fatura, e-arşiv, kâğıt fatura) Müşteri’ye gönderiminin sağlanması,
 • Sipariş takibinin yapılması,
 • Müşteri’ye ürün/ürünlerin gönderilmesi,
 • Bilgilendirme, ürün tanıtımı yapılması, Müşteri’lere öneri sunulabilmesi, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler, yarışmalar ve fırsat faaliyetleri ve hizmetlerimizle ilgili Müşteri’lerimizin bilgilendirilmesi,
 • Satış sonrası The Handloom tarafından Müşteri’ye destek verilebilmesi,
 • The Handloom, Müşteri memnuniyetini oluşturmak ve/veya arttırmak amacıyla iyileştirdiği ve yeni geliştirdiği ürünler için, Müşteri’lerini haberdar edilmesi,
 • Online satış veya tele-satış yapılması ve bunu sağlayabilmek için The Handloom'un Müşteri ile iletişime geçebilmesi,
 • Müşteri’lere toplu elektronik ileti yönetiminin sağlanması,
 • The Handloom'un web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmesi,
 • The Handloom'un web sitesini analiz etmek ve bu sayede performansını arttırması,
 • The Handloom'un web sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlaması,
 • The Handloom'un web sitesine yönelik olarak kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmesi,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi,
 • Müşteri ile kurulacak sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • The Handloom'un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için verinizi işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, The Handloom'un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi diğer nedenlerle,
 • İş ortakları ve tedarikçilerle performans değerlendirme süreçleri ve bu süreçlerin organize edilmesi,
 • Telekomünikasyon ürünleri ve/veya hizmetleri, e-ticaret hizmetleri (ticaret platformları ve çevrimiçi açık arttırmalar dahil), ödeme hizmetlerinin sunulması,
 • Perakende satış ve hizmetlerinin sunulması,
 • Finans, yatırım, sigorta, bankacılık ve kredi kartları işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Telekomünikasyon ürün ve hizmetinin sunulması,
 • E-ticaret hizmetinin sunulması (ticaret platformları ve çevrimiçi açık arttırmalar dahil),
 • Yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi hizmetlerinin alınması.

Müşterilere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve Kanun ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülük çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verileriniz (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, üyenin tüm alışveriş bilgileri, müşteri işlem bilgileriniz sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileri, alışverişindeki ürün bilgileri) sizlerden talep edilebilmekte ve bu verileriniz yukarıda sayılan amaçlara uygun şekilde The Handloom’un mobil ya da web uygulamasında kaydedilebilmektedir.

Veri Sorumlusu’nun Kimliği ve İletişim Bilgileri

Müşterilerden elde edilen kişisel veriler bakımından Kanun ve ilgili düzenlemeler uyarınca “veri sorumlusu” sıfatına haiz olan The Handloom'a ait kimlik ve iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

Şirket : Lisola Tekstil Dış Ticaret Limited Şirketi

Adres: Emniyetevleri Ötügen Sk. No: 4/B Karabulut Apt. Istanbul, 34415

E- posta adresi: orders@thehandloom.com

Kep adresi: 

İşbu Açık Rıza metninde yer alan hususlarla alakalı olarak kişisel verilerimin, yukarıda açıklanana amaçlarla işlenmesine ve yukarıda belirtilmiş olan kişilere aktarılmasına hiçbir etki altında kalmadan, Aydınlatma Metni‘ni de okuyarak açık rıza veriyorum.